Baccarat

Op een site als deze denk je bij baccarat natuurlijk aan het kaartspel, maar er zijn nogal wat andere zaken, die deze naam dragen. Er is een sigaar van zeer goede afkomst met deze merknaam, het is de naam van een plaatsje in Noord Frankrijk, waar wereldberoemd kristal vandaan komt, dat eveneens onder de naam Baccarat met regelmaat op hele dure veilingfolders te vinden is.

Wij beperken ons hier verder maar tot het kaartspel Baccarat en daar valt genoeg over te vertellen. Zoals met alle kaartspelen was het een feestje voor de welgestelden, want totdat de boekdrukkunst uitgevonden werd halverwege de 15e eeuw, moesten de speelkaarten met de hand worden gemaakt. In Italië werd het toen al door de adel gespeeld in hun buitenverblijven, die regelmatig tot casino’s werden omgetoverd, en er bestaat documentatie waarin melding gemaakt wordt van het feit dat tijdens de regering (1483-1498) van Charles VIII van Frankrijk het spel in dat land werd binnengehaald.

In Frankrijk circuleerden al vrij snel een aantal varianten met fraaie benamingen als Farao (heel populair) en Basset, dat typisch iets voor de adel was, vanwege de enorme inzetten, die er mee gemoeid waren. Lodewijk de Veertiende stelde in januari 1691 een algeheel verbod in op alle varianten van Baccarat, dat met enige regelmaat bevriende adel aan de bedelstaf bracht en zelfs de stabiliteit van zijn regering in gevaar bracht, omdat de financiering van militaire operaties in de soep dreigde te lopen.

baccarat In het casino

In vele films komt het Baccarat voor als intrigerend spel, waarbij grote bedragen van eigenaar kunnen wisselen. Grappig is de film ‘A hard days night’ waarin Beatle Ringo Star veel geld wint, dat echter het casino weer inpikt zodat de barrekening voldaan kan worden! Maar ook in een film van Startrack komt het spel voor, in een aflevering van de populaire TV serie The Saint uit de zeventiger jaren en vooral in verschillende James Bond films, die wellicht hebben bijgedragen aan de populariteit van casinobezoeken in het algemeen. Als zo’n filmheld daar rustig naar toe gaat, waarom wij dan niet?

Eén ding is overal hetzelfde: Baccarat wordt in stijl gespeeld, smoking, avondkleding, dat werk. In de grotere casino’s is vaak een aparte zaal ingericht voor Baccarat, waar zoiets onnozels als een limiet als vloeken in de kerk is. Niet zelden schommelt de dagopbrengst van deze casino’s behoorlijk onder invloed van het baccaratspel. Een complete baccarattafel bestaat uit een groot ovaal in zandlopervorm, maar op internet zie je altijd een halve versie daarvan, vanwege de grafische weergave. Overigens wordt dit Minibaccarat ook in veel gewone, meestal wat kleinere landcasino’s aangeboden.

Het spel zelf

Bij Baccarat wordt meer gespeeld volgens protocollen dan volgens harde regels. Landcasino’s kunnen er geheel eigen protocollen op na houden, al zullen die meestal betrekking hebben op de minimum en maximum inzetten. Spelers kunnen ook onderling afspraken maken daarover.

De puntentelling is min of meer uniform. Er zijn wel een aantal varianten, waarvan we de bekendste even kort noemen. In Frankrijk is er het Chemin de Fer, zo genoemd omdat de kaarten uit een ijzeren doos komen, het heeft niets met spoorwegen te maken, die kwamen pas veel later. De bank geeft bij deze variant zijn taak door als hij of zij er genoeg van heeft.

De (internet) variant Mini baccarat noemden we al, maar de meest bekende variant is Punto Banco. Dit is de eigenlijk de formele Amerikaanse versie van Baccarat, maar we komen ook online deze benaming vaak tegen. In tegenstelling tot wat veel mensen denken zijn Baccarat en Punto Banco niet exact hetzelfde. Bij Punto Banco blijft de bank altijd dezelfde, het casino derhalve, terwijl bij Baccarat iedereen de bank kan zijn, althans volgens de zuivere spelregels.

Baccarat spelregels

Een grote baccarat tafel bestaat uit een zandlopervormig ovaal. Aan elke ovaal helft kunnen zeven deelnemers plaatsnemen. In het midden staat aan de ene kant de deler en aan de andere kant de speler, degene van de deelnemers die de hoogste inzet geplaatst heeft. Het inzetten is feitelijk een weddenschap: je wed of de bank wint (Banco) of de speler (Punto). In het midden staan ook twee croupiers, voor elke tafelhelft één. Er kunnen meerdere spellen kaarten gebruikt worden en het schudden van de kaarten is een gezamenlijke aangelegenheid.

De puntentelling is simpel. De Aas telt voor 1 punt, 2 t/m 9 als zichzelf en de tien, boer, vrouw en koning tellen voor nul punten. Het6 hoogste aantal punten dat je halen kunt is negen. Kom je daarboven, dan vervalt het tiental, 13 wordt 3 enz. We gaan verder uit van het gegeven dat de bank steeds dezelfde blijft, wat online ook altijd het geval is. De bank geeft een bedrag aan dat hij voor de weddenschappen beschikbaar heeft. Is de som van de inzetten van de deelnemers hoger dan keert de bank bij verlies naar rato uit, of hij vult het beschikbare bedrag aan. Is die som lager dan mogen de omstanders ook wedden, als ze dat willen. De weddenschappen kunnen drie uitkomsten betreffen. De speler wint, de bank wint, of het wordt een gelijkspel, een Tie genoemd.

Het inzetten gaat blind, nog voordat er een kaart wordt gedeeld. Als het inzetten is afgedaan, geeft de deler de speler en zichzelf om en om twee kaarten, die gesloten blijven. Er kan al gelijk een beslissende uitkomst zijn als deler en/of speler een optelling van 8 of 9 heeft, een natural. Wie een natural heeft of in voorkomend geval de hoogste natural wint. Hebben beide een gelijkwaardige natural dan is het een Tie, die acht tegen een uitbetaalt. Bij een Tie behouden de overige deelnemers hun inzet, het levert de bank dus een hoop verlies op. Is er geen natural gevallen dan gaat het spel verder. De speler moet passen bij een totaal uit de eerste twee kaarten van 6 of 7. Bij 5 mag hij kiezen om te passen of verder te gaan, bij minder dan 5 neemt hij een extra kaart, die opengelegd wordt. Dan is de bankier aan zet, die bij een score van 7 past.

Bij een lagere score zijn er verschillende mogelijkheden, die echter niet overal eenduidig zijn. Neemt de bank een derde kaart, dan worden alle kaarten opengelegd en wint degene met de hoogste score. Uiteraard is nog steeds een gelijkspel, een Tie mogelijk. Degenen, die juist gewed hebben, incasseren hun winst, de andere zijn hun inzet kwijt, behalve bij een Tie dus. Bij de uitbetalingen wordt vaak een bepaalde commissie ingehouden door de bank. De hoogte daarvan kan verschillen van casino tot casino.

Online Baccarat

Bij veel online casino’s wordt voor de Punto Banco variant gekozen, maar de benamingen lopen hier en daar nogal eens door elkaar. Het is goed om bij het online casino van je keuze de spelregels even goed door te nemen, om verrassingen te voorkomen. Online wordt veelal mini baccarat gespeeld omdat een halve tafel grafisch beter te verwerken is dan een complete speltafel.

Verder zal online over het algemeen gewerkt worden met minimale en maximale inzetten, maar wel in een zekere afwisseling. Er wordt dus over het algemeen keuze geboden. Net als bij Roulette en Blackjack leent ook Baccarat zich uitstekend voor de online casino variant met live dealers. De meeste online casino’s die dat aanbieden maken gebruik van studiofaciliteiten, maar er zijn er ook die de mogelijkheid geven om aan te schuiven bij een bestaande tafel in een echt landcasino.